Ułatwienia dostępu

Jak było 25 czerwca?

Po emocjonującym Pikniku powoli opadają emocje. Pamiętajmy jednak o ogromnym wkładzie i trudzie wszystkich, którzy przyczynili się do tego niezapomnianego wydarzenia!Szczególne wyrazy podziękowania kierujemy do Pana Ministra Przemysława Czarnka, bez którego wsparcia i zaangażowania Piknik nie mógłby się odbyć.

Dzięki naszym sponsorom: Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.,  Fabryka Cukierków Pszczółka sp. z o.o., Polskie Towarzystwo Strzeleckie sp. z o.o., PPHU SIMBA L. i R. Sim – producent wody Bystra dzieci mogły cieszyć się wieloma zabawami, animacjami i masą nagród w konkursach Głębokie ukłony w stronę naszych partnerów ze środowiska akademickiego: Politechniki Lubelskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie,  Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Mobilnych Laboratoriów a także służb mundurowych: Straży Pożarnej, Policji,  Żandarmerii Wojskowej, 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej, 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, którzy swoim zaangażowaniem stworzyli dzieciom warunki do obcowania z Nauką i zabawą jednocześnie Swoim udziałem  uświetnili wydarzenie : Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, Stowarzyszenie Lubelska Grupa Poszukiwaczy oraz Słowiański Gród, którego ekspozycja pozwoliła przenieść się w czasie.  Profesjonalizmem wspierali nas także: Radio Lublin S.A., Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” oraz Triomed sp. z o.o.  Chapeau bas!

Projekt Współfinansowany ze środków Ministra Edukacji i Nauki